English   中文版
  IP network broadcasting ...
  Linux TV-Box
  Smart TV-Box
  Bluetooth series
  HD wireless transmitter ...
  Battery Audio Amplifier ...
 
  Contact Us Home -> Contact Us 

Guangzhou Ruitao Electronics Co., Ltd.


Address: No.6 Hengmai Road, Qingbu Village, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou
Mobile phone: 13902391860 Lu Junjie
Tel: 020-28974976
QQ: 642417980
E-mail: 13902391860@gzruitao.com

Copyright © 2001-2012 Guangzhou Rui Tao Electronics Co., Ltd.
Address:No.6 Hengmai Road, Qingbu Village, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou  Message